Silikon biltema

Silikon vit, 50 ml – Biltema.se

Universaltätning för bil, båt och hem. Vattenbeständigt. Innehåller 2- …

Silikon vit, 50 ml

Köp 【Silikon】hos Biltema Varför betala mer?

Köp 【Silikon】hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

Förblir elastisk utan att spricka. Åldringsbeständig.

Vid köp av silikon och silikonborttagning för dina renoveringsprojekt ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Silikon – Biltema.se

Silikon

Silikon – Biltema.se

Silikon

Silikon, högtemperatur – Biltema.se

Förblir elastisk utan att spricka. Åldringsbeständig. Tål temperaturer från -50 °C till +250 °C, under kortare perioder upp till +300 °C. Röd. 310 ml. För användning i: Bil: packningar. Båt: packningar. Hus: skorstensgenomföringar etc.

Silikon, 50 ml – Biltema.se

Snabbhärdande, vattenbeständigt och elastisk. För fönster-/dörrkarmar (metall/trä), fyllning av håligheter och skarvar. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 4,5-diklor-2-N-oktyl-4-isotiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation:Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Sanitetssilikon – Biltema.se

Elastisk silikonfogmassa för våtutrymmen. Fäster mot de flesta byggmaterial. Ger en permanent och vattentät fog. Rekommenderas vid fogning av keramiska plattor t.ex. mellan golv/vägg, då det krävs en elastisk och mycket rörlig fog. Antimögelbehandlad och lösningsmedelsfri.  Kan ej övermålas.  Neutral, icke ättiksyrebaserad silikon med hög elasticitet.

Packningssilikon, Högtemperatur – Biltema.se

Packningssilikon, Högtemperatur

Silikonborttagning – Biltema.se

Silikonborttagning

Silikonmultiverktyg – Biltema.se

Hopfällbart multiverktyg med 5 funktioner för silikonfogning: slätar ut silikonfogar; avlägsnar restmaterial; avlägsnar silikonfogar; rengör fogar; kapar patronens gänga/munstycke. Vridbart utslätningshuvud i gummi med 4 olika radier (R3, 6, 10 och 13).

Keywords: silikon biltema, akvariesilikon biltema